Osnovne smernice

Delo v projektu bi naj bilo vpeto v redno šolsko delo in tako kot vsako leto  bo predstavljeno na javni kulturni prireditvi ob Dnevu Evrope v mestnem središču Celja.
Učenci bodo predstavili določene države, njihove običaje, glasbo, značilnosti in njihovo kulinariko. Na takšen način se bomo vse šole povezale in zgradile evropsko vas.

Na zaključni prireditvi, ki jo organiziramo skupaj z  Mestno občino Celje je rdeča nit določena tema. Lani je bila glavna tema projekta – medgeneracijsko sodelovanje.Prav na to temo želi Evropska komisija navezati letošnjo vodilno temo, in sicer seznanjanje javnosti o pravicah, ki jih imajo kot državljani EU in javni razpravi o prihodnosti Evrope. V letu 2013 torej obeležujemoEvropsko leto državljanov.