Metode dela

Metode dela:

  • raziskovanje v časopisih, knjigah, leksikonih, internetu
  • intervjuji z ambasadorji
  • kontakti s šolami v tujini (preko interneta) (ankete, vprašalniki, intervjuji, razprave, izmenjava mnenj, izmenjava člankov šolskih časopisov)

Načini predstavitve:

  • lastni izdelani plakati (slike in besedila)
  • skulpture, »obleka« stojnice
  • izdelava »slovarja«
  • akustična predstavitev (pesem, ples, glasba, igra)
  • prikaz in degustacija tipičnih jedi