Cilji

Glavni cilji projekta so:

  • spoznavanje drugih narodov oz. pridruženih članic EU,
  • spodbujanje medkulturnega razumevanja, strpnosti, solidarnosti,
  • zavedanje lastne kulturne identitete.

 

Vrednost projekta:

  • Povezanost vseh učencev in učiteljev
  • Časovna neomejenost
  • Predmetna neomejenost